eion-forside

Det nye koncept, der skaber ren luft i køkkenet

Vor moderne livsform har ændret luftens naturlige konditioner og ofte med resultater såsom stærk ubalance i indeklimaet og den luft vi indånder. Ubalancerede positive ioner genererer psysiologiske gener og ubalancerede negative ioner generere miljømæssige ubehag. Disse ubalancer skyldes oftest radiatorvarme, aircondition, røg og statisk elektricitet fra elapparaters anvendelse. Det er et faktum, at de fleste mennesker indånder "brugt" luft af meget forskellig kvalitet. Derfor tilbyder Falmec idag en ny teknologi installeret i nyudviklede emfang, som gennem Bipolar kontrolleret ioniseringsteknologi*) tillader atmosfæriske ioner at blive gendannet, hvorved ikke kun ubehagelig lugt nedbringes, men også reetablerer og optimerer den ioniske miljømæssige balance. Denne proces giver fantastiske fordele for wellness og helbred.

Se vores dansksprogede video:

 

*) Teknologien er beskyttet gennem internationalt patent.


E.Ion® systemet giver
optimal kreativ frihed, uden
monteringsrestriktionerhus

Den totale placeringsfrihed i monteringen, giver de bedste muligheder for at anvende E.ion® Systemet lige over arbejdsstedet/kogeøen. Æstetikken kommer i højsædet og individuelle ønsker kan imødekommes.